Tu học so với hành thiền

Đối với một người quan tâm đến thành tựu giác ngộ thì việc tu học có quan trọng hay không? Một số dòng truyền thừa đặt nặng việc hành thiền hơn tu học, và nói rằng không cần thiết phải tu học, vì điều này chỉ khiến tâm tràn đầy tư tưởng, và tư tưởng thì không phải là thiền. Tạp chí Mandala đã chọn lựa và trưng cầu ý kiến cùng sự quan sát của một số lạt ma, học giả và hành giả.

Chúng tôi bắt đầu với Nick Ribush nói chuyện với Choden Rinpoche, để xin Ngài ban cho lời khuyên uyên bác. Choden Rinpoche, Losang Gyalten Jigdrel Wangchuk, là người có kỷ lục tu học oanh liệt vào thời trẻ, và sau đó, ngài đã nhập thất trong 19 năm. 
Choden Rinpoche
Choden Rinpoche: Quá trình được đề ra là trước hết, lắng nghe giáo pháp, rồi tư duy về những gì con đã nghe, rồi thiền quán về những điều này. Vì vậy, điều quan trọng lúc đầu là đi tìm một vị thầy uyên bác để tu học với vị này; rồi phân tích bất kỳ điều gì con đã nghe bằng biện chứng hợp lý, đó là việc tư duy; rồi chú tâm nhất điểm vào những điều con đã thiết lập sau quá trình phân tích, điều mà trong bối cảnh này gọi là hành thiền. Thế thì ba điều này phải đi theo thứ tự: văn, tư, tu. Cả hai vị Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Di Lặc đều nói như vậy.

Nick Ribush: Thế thì nếu không có cả hai yếu tố tu học và hành thiền, chúng ta không thể đạt được giác ngộ, phải không ạ?

Choden Rinpoche: Điều quan trọng là thiền quán về bất cứ điều gì con đã học hỏi. Nếu không làm như vậy thì những gì con đã học sẽ không giúp ích gì cho tâm mình.

Nick Ribush: Xin cảm ơn Rinpoche. Trước tiên, chúng ta nên lắng nghe những giáo pháp gì?

Choden Rinpoche: Điều này còn tùy vào hình thức tu học mà con dự định sẽ thực hiện. Nếu đó là chương trình tu học sâu rộng thì con nên theo gương của chư Tăng trong các tu viện lớn của Sera, Drepung và Ganden, nơi mà các Thầy nghiên cứu năm môn học chính [Bát nhã ba la mật (Prajnaparamita), triết lý Trung đạo (Madhyamaka), Lượng học (pramana), A tỳ đạt ma (abhidharma) và giới luật (vinaya)] qua nhiều năm, hay thậm chí suốt đời. Ở mức độ tu học trung bình thì con có thể chú trọng vào những tác phẩm như Bồ Tát Hạnh (Guide to the Bodhisattva’s Way of Life) của ngài Tịch Thiên và luận giải về sách này, cũng như Toát Yếu Tu Tập (Compendium of Training). Nếu không có nhiều thời giờ thì con có thể nghiên cứu Lam-rim.

Nick Ribush: Hành thiền có phải là một phần trong việc đào tạo chư Tăng tại các tu viện lớn, theo sau chương trình tu học lâu dài không?

Choden Rinpoche: Việc hành thiền không phải là một phần của chương trình tu học chính quy, nhưng có những vị sư vừa tu học, vừa hành thiền. Họ thiền quán về những gì họ đã học, học và hành nên đi đôi với nhau. Ban ngày, chư Tăng học thuộc lòng, rồi trì tụng những gì họ đã học thuộc lòng vào buổi chiều, và sau đó, thiền quán về những gì họ đã học vào buổi tối. Đa số các tu viện có luật lệ là sau khi vị sư quản giáo kỷ luật đã ra dấu hiệu vào buổi tối thì mọi người sẽ phải ngưng trì tụng, để không làm phiền những nhà sư đang hành thiền. Thậm chí, họ không được mang giày khi đi lại. Vậy là tuy việc hành thiền không phải là phần bắt buộc hay thuộc về chương trình tu học, nhưng chư Tăng được khuyến khích hành thiền, và tu viện cũng tạo ra điều kiện thuận lợi để họ có thể hành thiền.

Nick Ribush: Các tu viện lớn có các bậc thầy là thiền giả hay hành giả du già (yogi) để hướng dẫn chư Tăng hành thiền hay không?

Choden Rinpoche: Có, và bất cứ điều gì chư Tăng được dạy là để nhắm vào việc hành thiền. Họ học hỏi về tánh Không là để thiền quán về đề tài này, về thiền chỉ là để hành thiền, vân vân…

Nick Ribush: Tuy nhiên, những người có công việc, gia đình và không có nhiều thời gian thì nên chú trọng vào Lam-rim?

Choden Rinpoche: Đúng, nhưng ngay cả sách Lam-rim cũng có bộ dài, bộ trung bình và bộ ngắn, và những ai có công việc và gia đình thì có thể gặp khó khăn với những bộ dài hơn. Những bộ Lam-rim ngắn như Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay (Liberation In The Palm Of Your Hand), Đường Tu Nhanh Chóng (Swift Path), hay Đường Tu Cực Lạc (Blissful Path), có thể thích hợp với những người có ít thời giờ.

Nick Ribush: Những người bận rộn nên thiền quán như thế nào về tác phẩm Lam-rim mà họ đã học hỏi?

Choden Rinpoche: Họ phải dành thời giờ để hành thiền và tu tập. Ở Tây Tạng thì không có thời gian dành riêng cho công việc. Người ta tự sắp xếp giờ giấc sinh hoạt và dành một thời gian dài hay ngắn cho mọi việc, tùy theo ý muốn. Họ có thể tu tập một vài tiếng vào buổi sáng, trước khi đi làm, nhưng ở đây, các con phải đi làm đúng giờ giấc theo ý muốn của cấp trên, nên phải sắp xếp thời gian theo cách tốt nhất, ví dụ như tu tập một tiếng trước giờ đi làm và một tiếng sau khi tan sở.

Nick Ribush: Những người tu tập như vậy có thể nào có thực chứng hay không?

Choden Rinpoche: Có thể chứ. Nếu như tu tập liên tục thì con sẽ ngày càng quen thuộc hơn với pháp tu đó, và hành thiền rất dễ dàng. Nhờ vậy mà con có thể có chứng ngộ.

Nick Ribush: Những người tu tập Lam-rim theo cách như vậy thì nên sắp xếp bài thiền quán như thế nào?

Choden Rinpoche: Chẳng hạn như con khởi đầu với bài thiền quán về kiếp người hoàn hảo thì hãy bỏ nhiều thời giờ hơn cho đề mục này, rồi dùng ít thời giờ cho toàn bộ những đề mục khác. Làm như vậy thì con có thể thiền quán toàn bộ đường tu. Khi đã quen thuộc với đề mục kiếp người hoàn hảo thì hãy bỏ nhiều thời gian cho đề mục kế tiếp là vô thường và cái chết, rồi bỏ ít thời giờ cho mỗi một đề mục còn lại. Sau đó, khi đã quen thuộc với đề mục thứ nhì thì hãy chuyển sang đề mục kế tiếp. Tuy nhiên, trước khi thiền quán về Lam-rim thì nên hành trì các pháp tu sơ khởi, để tịnh hóa tâm mình và tích tập công đức.

Nick Ribush: Làm sao mà kiến thức sách vở trở thành vô niệm? Tâm sẽ chuyển hóa như thế nào?

Choden Rinpoche: Phải mất một thời gian dài thì tâm mới trở thành vô niệm. Đối với phàm nhân thì nhận thức vô niệm duy nhất là các thức của ngũ quan. Ý thức thì chủ yếu là vọng niệm. Chúng ta biết được những điều mà mình biết là nhờ nhận thức bằng suy luận: “Nó như vầy là vì nó như thế kia.”. Điều này cũng là vọng niệm.

Nick Ribush: Một số người nói rằng nên dừng tâm vọng niệm và cứ để cho tâm nghỉ ngơi trong trạng thái vô niệm. Điều này có sai không?

Choden Rinpoche: Có lẽ một số người nói như thế, nhưng khi nghiên cứu những tác phẩm Phật học lớn, các kinh điển và luận giải thì nó không phải như vậy. Chỉ vì niệm tưởng đã ngưng, không có nghĩa là tâm con đã trở thành vô niệm. Khi thực hành thiền định thì con sẽ chú tâm vào một đối tượng. Khi đó, đúng là con không được suy nghĩ bất cứ điều gì, mà phải ngưng mọi niệm tưởng, ngay cả các niệm thiện, bởi vì chúng cũng quấy nhiễu định tâm của mình, nhưng khi làm được như vậy thì không có nghĩa là tâm con đã trở nên vô niệm.

Nick Ribush: Thưa Rinpoche, khi hành thiền ở Lhasa suốt bao nhiêu năm trời thì ngài đã tu tập pháp thiền nào?

Choden Rinpoche: Tôi ở trong ngôi nhà đó hơn 20 năm, nhưng không liên tục hành thiền. Tôi đã trì chú, hành thiền chút ít và tu tập các pháp tu khác, nên không có thực chứng về đại định hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Nếu muốn có thực chứng về đại định thì phải tìm một nơi thích hợp để hành thiền. Ngôi nhà ấy không phải là nơi thích hợp, vì tôi không biết khi nào thì công an Trung Quốc sẽ đến nhà. Họ sẽ đến một cách bất ngờ vào bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, không hề báo trước, nên tôi luôn luôn có sự nghi ngờ, “Khi nào thì họ tới? Họ sẽ làm gì đây?”, nên tâm trí không đủ thư thả để chú tâm vào đối tượng 100%, vì nếu muốn chứng ngộ đại định thì phải làm được như vậy.

Nick Ribush: Ngài có điều gì để nói thêm về mối quan hệ giữa tu học và hành thiền không, thưa Rinpoche?

Choden Rinpoche: Nếu muốn hành thiền thì điều quan trọng là phải nghiên cứu và học hỏi. Nếu không học hỏi thì không có cách nào để hành thiền. Tùy ý con muốn học hỏi nhiều, học vừa phải hay chút ít thôi, nhưng khi thực hành bất cứ pháp thiền nào, dù là thiền quán hay thiền định thì con phải biết mình sẽ thiền về cái gì. Nếu như không biết đối tượng thiền thì không có cách nào để hành thiền về nó, và nếu cố làm như vậy thì con sẽ giống như người mà Đức Sakya Pandita mô tả: người cụt tay đi leo núi. 

Nick Ribush: Vậy thì chúng ta không thể đạt giác ngộ, nếu như không thực hiện cả hai việc tu học và hành thiền?

Choden Rinpoche: Điều quan trọng là thiền quán về bất cứ điều gì con học hỏi. Nếu không thì những gì học được sẽ không giúp ích cho tâm con bao nhiêu. Đúng là một vài vị thầy ở Tây Tạng và những nơi khác nói rằng con không cần tu học, chỉ cần hành thiền thôi. Họ cho rằng những người tu học chỉ hiểu biết các pháp như cách một người ăn xin biết đến của cải, trong khi những ai hiểu biết nhờ hành thiền thì giống như những người giàu sang, có của cải. Tuy nhiên, văn, tư, tu rất quan trọng. Cả ba yếu tố nên được phối hợp với nhau, bởi vì chúng bổ sung cho nhau.

Choden Rinpoche được phỏng vấn tại Trung Tâm Kurukulla, Massachusetts, ngày 19 tháng 11, 2004. Thubten Damchoe thông dịch và Nick Ribush hiệu đính.

CHODEN RINPOCHE

Sinh năm 1931 ở miền Đông Tây Tạng, Choden Rinpoche, Losang Gyalten Jigdrel Wangchuk, lúc 3 tuổi đã được thừa nhận là vị tái sinh của Choden Rinpoche đời trước, người đã từng là một ứng viên cho việc chọn lựa Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 12. Khi lên tám, ngài tu học ở Tu Viện Rabten, và năm 15 tuổi, ngài gia nhập Tu Viện Sera Je, nơi ngài đã tu học năm kinh sách chính.                     Dù Rinpoche đã học xong lớp Lharam và có thể trở thành một Geshe, nhưng sư phụ của ngài bảo ngài khoan dự kỳ thi. Choden Rinpoche quyết định nghiên cứu giáo pháp về Giới luật (vinaya), và ngài được xem là một trong những học giả uyên bác về môn học này. Choden Rinpoche là một trong hai vị lạt ma của Sera Je được tuyển chọn để biện kinh với Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong kỳ thi tốt nghiệp văn bằng Geshe của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Trong thời gian Cộng sản Trung Hoa chiếm Tây Tạng năm 1959, Choden Rinpoche sống ở Tây Tạng và nhập thất 19 năm. Ngài không bao giờ ra khỏi gian phòng nhỏ bé và tối tăm ở Lhasa, từ 1965 đến 1985, và vì lý do này, hoàn toàn không được biết đến ở tu viện của mình. Năm 1985, ngài được phép rời Tây Tạng để đến Ấn Độ, và từ đó, đã giảng dạy hàng ngàn tăng sinh ở Tu Viện Sera Je tại Nam Ấn qua nhiều năm. Với lời thỉnh cầu của Lama Zopa Rinpoche, hiện nay, Choden Rinpoche đã viếng thăm các nước Tây phương một vài lần để hoằng pháp và hướng dẫn các khóa nhập thất.

Nguyên tác Anh ngữ: Tạp chí Mandala tháng 2/tháng 3, 2005

Gyalten Deying chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

Related Posts

1575828053745999832

Phật im lặng để trả lời ‘có tự ngã không’?

Nếu nói có ngã lập tức rơi vào chấp thường, nói không có ngã tức rơi vào chấp đoạn, mà chấp thường hay đoạn cũng đều là…

Thiền từ bi

Ngay sau Thiền Tha Thứ, bạn có thể hành Thiền Từ Bi như sau: a) Rải tâm từ đế n chúng sanh theo nơi chốn: Khi hành…

Trái tim thiền tập

Thiền tập không nằm ngoài xã hội, không trốn tránh xã hội mà là chuẩn bị để đi vào lại xã hội. Ta gọi là đạo Bụt…

Phật hoàng Trần Nhân Tông với thơ Thiền nhập thế

Đề cập về Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông từ trước đến nay đã có không ít các bậc túc Nho, học giả cũng như…

Thiền tha thứ

Trước khi thực hành thiền rải tâm từ, hành giả nên quán niệm về sự tha thứ. Khởi tâm thiện lành cầu mong tha thứ và xin…

This Post Has 248 Comments

 1. Wow, incredible weblog format! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog look easy. The full look of your website is magnificent, let alone the content!
  You can see similar here sklep internetowy

 2. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 3. Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

 4. I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 5. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 6. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 7. Amicus cognoscitur amore, more, ore, re — Друг познаётся по любви, нраву, лицу, деянию.

 8. Ad impossibilia nemo tenetur — Нельзя заставлять выполнить невозможное.

 9. I was pretty pleased to find this web site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you book-marked to see new things in your web site.

 10. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content
  in your case? I wouldn’t mind producing a post or elaborating
  on most of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome web log!

 11. I’m really inspired together with your writing skills as smartly as
  with the format for your weblog. Is this a paid topic or
  did you customize it your self? Anyway keep up the nice quality writing,
  it’s rare to look a great weblog like this one today..

 12. I’ve been surfing online more than three hours nowadays, but
  I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners
  and bloggers made excellent content as you probably did,
  the net shall be a lot more helpful than ever
  before.

 13. Hi there I am so thrilled I found your webpage, I
  really found you by mistake, while I was researching on Bing for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a remarkable
  post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the minute but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

 14. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I
  think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 15. It is truly a great and useful piece of information. I’m happy that you just shared this helpful information with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 16. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i
  can assume you’re an expert on this subject. Well with
  your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 17. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I
  am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe
  to it. Is there anybody else having identical RSS problems?
  Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 18. I get pleasure from, cause I discovered exactly what I used to be taking a look for.

  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

  Bye

 19. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  writing this write-up plus the rest of the website is also very good.

 20. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
  when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this
  good piece of writing.

 21. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking
  and checking back often!

 22. After checking out a few of the blog articles on your web
  page, I truly appreciate your way of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark website list and will
  be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and
  tell me what you think.

 23. Ищете быстрый способ решить финансовые трудности? Подписывайтесь на наш канал срочные займы! Здесь вы найдете лучшие предложения по займам на карту без отказа срочно. Получите деньги уже через несколько минут!

 24. Hello Dear, are you in fact visiting this web site daily, if so
  after that you will absolutely obtain nice knowledge.

 25. This blog was… how do you say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something which helped me. Thanks!

 26. Do you have a spam issue on this website; I also am
  a blogger, and I was wanting to know your situation; we
  have created some nice methods and we are looking to swap methods with other
  folks, please shoot me an email if interested.

 27. Hey There. I discovered your weblog using msn. That is a very smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 28. What’s up, I wish for to subscribe for this blog
  to obtain most recent updates, therefore where can i do it please help out.

 29. I quite like reading an article that will make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 30. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go
  over the same subjects? Thanks!

 31. My spouse and I stumbled over here different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at
  your web page again.

 32. Wonderful blog! I found it while browsing
  on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Many thanks

 33. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s website link on your
  page at suitable place and other person will also do same for you.

 34. Будьте в курсе всех событий в мире смешанных единоборств вместе с Octagon Express! Узнавайте самые свежие новости ММА на нашем сайте. Мы предлагаем эксклюзивные интервью с бойцами, аналитические статьи и обзоры турниров. Не пропустите ни одной важной новости и всегда оставайтесь в центре событий. Подписывайтесь на обновления и следите за всеми важными событиями в мире ММА с Octagon Express!

 35. Good information. Lucky me I came across your site
  by chance (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!

 36. На сайте turkvideo.tv вы найдете теплые и трогательные турецкие сериалы семейные, которые подойдут для совместного просмотра с близкими. Все сериалы доступны бесплатно, с русской озвучкой и в высоком HD качестве. У нас нет рекламы перед просмотром, что делает наш сайт уникальным. Мы занимаем первое место в поиске Yandex благодаря высокому качеству контента. Начните наслаждаться лучшими семейными сериалами уже сегодня на turkvideo.tv!

 37. Quality articles is the crucial to invite the viewers to pay a visit the web
  site, that’s what this web page is providing.

 38. Hi it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis,
  this web page is truly pleasant and the people are in fact sharing good thoughts.

 39. I have read so many posts regarding the blogger lovers
  however this article is actually a good article, keep it up.

 40. Если вы ищете, где можно турецкие сериалы 2024 на русском языке, заходите на сайт turkvideo.tv. Здесь вас ждут самые новые и популярные сериалы с качественной русской озвучкой. В этом году турецкие режиссеры приготовили множество захватывающих историй и интригующих сюжетов, которые не оставят вас равнодушными. Погружайтесь в мир новых эмоций и впечатлений, наслаждаясь лучшими сериалами 2024 года в удобное для вас время. Присоединяйтесь к нашим зрителям и откройте для себя лучшие новинки турецкого кинематографа!

 41. Если хотите наслаждаться турецкие сериалы онлайн на русском языке, загляните на turkline.tv. Здесь собраны лучшие сериалы различных жанров в HD 1080 и с русской озвучкой. Удобный интерфейс позволяет быстро находить и смотреть любимые сериалы без рекламы. Все сериалы доступны бесплатно, что делает turkline.tv идеальным местом для поклонников турецких сериалов.

 42. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as
  nobody else know such detailed about my problem.

  You’re incredible! Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *